คำราชาศัพท์

พระเชษฐภคินี

หมายถึง พี่สาว

หมายถึง พี่สาว (ที่เป็นเจ้านาย) ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

 ภาพประกอบ

  • พระเชษฐภคินี หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว หมวดหมู่ เครือญาติ หมวด เครือญาติ
  • พระเชษฐภคินี หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว (ที่เป็นเจ้านาย) ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

พระกิโลมกะ พระชนกหรือพระราชบิดา พระที่นั่งเจียม พระพัชนี พระราชบิดา พระชนก พระชนกนาถ พระราชปรารภ พระราชวินิฉัย พระสสุระ พระโธรน พริกเม็ดเล็ก พานหมากเสวย สมเด็จพระเชษฐภคินี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระเชษฐภคินี"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"