คำราชาศัพท์

พระราชทาน

หมายถึง ให้

หมายถึง บริจาค

อ่านว่า /พฺระ-ราด-ชะ-ทาน/

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย พระราชทาน

  1. ให้ หมายถึง ก. มอบ เช่น ให้ช่อดอกไม้เป็นรางวัล, สละ เช่น ให้ชีวิตเป็นทาน, อนุญาต เช่น ฉันให้เขาไปเที่ยว; เป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับหรืออวยชัยให้พรเป็นต้น เช่น แม่บอกให้ลูกไปนอน ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แต่งตัวให้สวย ๆ นะ. (กฎ) น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น.

 ภาพประกอบ

  • พระราชทาน หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระราชทาน หมายถึง ให้ หมวดหมู่ กริยา หมวด กริยา
  • พระราชทาน หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระราชทาน หมายถึง บริจาค

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

ต้องพระราชอาญา พระที่นั่งเจียม พระพัชนี พระราชชนนี, พระราชมารดา พระราชดำรัส, พระราชกระแส พระราชนัดดา พระราชปฏิสันถาร พระราชปนัดดา พระราชหฤทัย พระราชอนุชา พระราชโองการ มีพระราชกระแส, มีพระราชกระแสรับสั่ง, มีพระราชดำรัสสั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระราชทาน"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"