คำราชาศัพท์

พระพาหุ

หมายถึง แขน

หมายเหตุ ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก

หมายถึง ต้นแขน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย พระพาหุ

  1. แขน หมายถึง น. อวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้ง ๒ ข้าง, (ราชา) เรียกอวัยวะตั้งแต่ศอกไปถึงไหล่ว่า พระพาหา ตั้งแต่ศอกไปถึงมือว่า พระกร; เรียกสิ่งที่ยื่นออกไปจากส่วนใหญ่เหมือนรูปแขน เช่น แขนเสื้อ ไม้เท้าแขน.

 ภาพประกอบ

  • พระพาหุ หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระพาหุ หมายถึง แขน หมวดหมู่ ร่างกาย หมายเหตุ ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก หมวด ร่างกาย
  • พระพาหุ หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ พระพาหุ หมายถึง ต้นแขน

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

พระครรโภทร , พระคัพโภทร พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ พระถัน , พระเต้า, พระปโยธร พระทาฐะ , พระทาฒะ พระที่นั่งเจียม พระพัชนี พระมณฑปพระสุธารส พระสกุล , พระครรภมล พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมล พระอังคาร, พระสรีรางคาร พระเกศา , พระเกศ, พระศก พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระพาหุ"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"