คำราชาศัพท์

พระบรมราชโองการ

หมายถึง คำสั่ง

ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระบรมราชโองการ

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พระบรมราชโองการ"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"