คำสามัญ

ทักทาย

คำราชาศัพท์ ทรงทักทาย

ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชปฏิสันถาร

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ ตรัสทักทาย

ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทักทาย หมายถึง:

  1. ก. ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง.

 ภาพประกอบ

  • ทักทาย
  • ทักทาย
  • ทักทาย

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทักทาย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"