คำราชาศัพท์

ทรงห่วงใย

หมายถึง ห่วงใย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ทรงห่วงใย

  1. ห่วงใย หมายถึง ก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.

 ภาพประกอบ

  • ทรงห่วงใย หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ ทรงห่วงใย หมายถึง ห่วงใย หมวดหมู่ กริยา หมวด กริยา

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

กระเป๋าทรง ทรงงาน ทรงชำนาญ,ทรงเชี่ยวชาญ ทรงทักทาย ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, ทรงบำเพ็ญพระกุศล (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงปราศรัย ทรงพ่วงพี ทรงฟัง ทรงม้า เครื่องทรง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทรงห่วงใย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"