คำราชาศัพท์

ทรงทักทาย

หมายถึง ทักทาย

ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ทรงทักทาย

  1. ทักทาย หมายถึง ก. ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง.

 ภาพประกอบ

  • ทรงทักทาย หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ ทรงทักทาย หมายถึง ทักทาย หมวดหมู่ กริยา ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์ หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป หมวด กริยา

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

ตรัสทักทาย ทรงงาน ทรงชำนาญ,ทรงเชี่ยวชาญ ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, ทรงบำเพ็ญพระกุศล (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงพระครรภ์,ทรงครรภ์ ทรงฟัง ทรงม้า พระราชปฏิสันถาร พระอุทร เครื่องทรง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทรงทักทาย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"