คำราชาศัพท์

ตรัสทักทาย

หมายถึง ทักทาย

ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ตรัสทักทาย

  1. ทักทาย หมายถึง ก. ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง.

 ภาพประกอบ

  • ตรัสทักทาย หมายถึงอะไร?, คำราชาศัพท์ ตรัสทักทาย หมายถึง ทักทาย หมวดหมู่ กริยา ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์ หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป หมวด กริยา

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

ตรัส ตลับพระมณฑปเล็ก ตัดสินพระราชหฤทัย ตัดสินพระหฤทัย ต่อมพระเนตร ต้นจะเกรง ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา ต้นหนามรอบข้อ ทรงถาม, ตรัสถาม ทรงทักทาย พระราชปฏิสันถาร รับสั่ง, ตรัส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตรัสทักทาย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"