คำราชาศัพท์

ตรัสทักทาย

หมายถึง ทักทาย

ใช้กับ พระมหากษัตริย์, พระราชวงศ์

หมายเหตุ ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทักทาย หมายถึง:

  1. ก. ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง.

 ภาพประกอบ

  • ตรัสทักทาย

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรัสทักทาย"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"