คำสามัญ

คำสั่ง

คำราชาศัพท์ พระราชบัญชา

ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชบัณฑูร

ใช้กับ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์

ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระบรมราชโองการ

ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระบัญชา

ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสูง, สมเด็จพระสังฆราช, กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชดำรัสสั่ง

ใช้กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระยุพราช

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชโองการ

ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทั่วไป

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราชโองการ

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ รับสั่ง

ใช้กับ หม่อมเจ้า

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระบัณฑูร

ใช้กับ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล, สมเด็จพระบวรราชเจ้า

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระบวรราชโองการ

ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระดำรัสสั่ง

ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นรองลงมา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง
 • คำสั่ง

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำสั่ง"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"