คำสามัญ

คำสอน

คำราชาศัพท์ พระบรมราโชวาท

ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระโอวาท

ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ โอวาท

ใช้กับ หม่อมเจ้า

Posted on by Admin

คำราชาศัพท์ พระราโชวาท

ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมราชินี, สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำสอน
  • คำสอน
  • คำสอน
  • คำสอน

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำสอน"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"