คำสามัญ

คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

คำราชาศัพท์ พระราชปฏิสันถาร

ใช้กับ พระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ

 คำราชาศัพท์ที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ"

 คำราชาศัพท์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"