100 คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำราชาศัพท์ รวม 100 คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ


รวม 100 คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กระบือ
  หมายถึง ควาย
 2. กระเป๋าทรง
  หมายถึง กระเป๋าถือ
 3. คิลานเภสัช
  หมายถึง ยารักษาโรค
 4. จำวัด
  หมายถึง นอน
 5. ฉลองพระเนตร
  หมายถึง แว่นตา
 6. ถวายความเคารพ
  หมายถึง ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ
 7. ถวายบังคม
  หมายถึง ไหว้
 8. ทรงถาม, ตรัสถาม
  หมายถึง ถาม
 9. ทรงทักทาย
  หมายถึง ทักทาย
 10. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
  หมายถึง อนุญาต
 11. ทรงพระราชนิพนธ์
  หมายถึง แต่งหนังสือ
 12. ทรงพระสรวล
  หมายถึง หัวเราะ
 13. ทรงพระอักษร
  หมายถึง เรียน เขียน อ่าน
 14. ทรงห่วงใย
  หมายถึง ห่วงใย
 15. ทรงอวยพร
  หมายถึง อวยพร
 16. ทอดพระเนตร
  หมายถึง ดู
 17. ธารพระกร
  หมายถึง ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
 18. นารีจำศีล
  หมายถึง กล้วยบวชชี
 19. นิมนต์
  หมายถึง เชิญ
 20. บรรทม
  หมายถึง นอน
 21. ปลามัจฉะ
  หมายถึง ปลาร้า
 22. ปลายาว
  หมายถึง ปลาไหล
 23. ปลาใบไม้
  หมายถึง ปลาสลิด
 24. พระกร
  หมายถึง แขน
 25. พระกรรณ
  หมายถึง หู ใบหู
 26. พระกระยาเสวย, พระกระยา
  หมายถึง ข้าว
 27. พระกลด
  หมายถึง ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ
 28. พระกุณฑล
  หมายถึง ต่างหู
 29. พระขนิษฐา
  หมายถึง น้องสาว
 30. พระฉาย
  หมายถึง กระจกส่อง
 31. พระชนกหรือพระราชบิดา
  หมายถึง พ่อ
 32. พระชานุ
  หมายถึง เข่า
 33. พระชามาดา
  หมายถึง ลูกเขย
 34. พระดำริ
  หมายถึง ความคิด
 35. พระที่นั่ง
  หมายถึง ก้น ที่นั่งทับ
 36. พระธำมรงค์
  หมายถึง แหวน
 37. พระนขา , พระกรชะ
  หมายถึง เล็บ
 38. พระนลาฏ
  หมายถึง หน้าผาก
 39. พระนาภี
  หมายถึง สะดือ ท้อง
 40. พระนาสิก , พระนาสา
  หมายถึง จมูก
 41. พระบรมราชวินิจฉัย
  หมายถึง คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
 42. พระบรมราชโองการ
  หมายถึง คำสั่ง
 43. พระบรมราโชวาท
  หมายถึง คำสอน
 44. พระบัญชา
  หมายถึง คำสั่ง
 45. พระบาท
  หมายถึง เท้า
 46. พระปราง
  หมายถึง แก้ม
 47. พระปัปผาสะ
  หมายถึง ปอด
 48. พระปั้นเหน่ง
  หมายถึง หัวเข็มขัด
 49. พระปิตุลา
  หมายถึง ลุงหรืออาชาย
 50. พระพาหา
  หมายถึง แขน
 51. พระมาตุลา
  หมายถึง ลุงหรือน้าชาย
 52. พระมาลา
  หมายถึง หมวก
 53. พระยอด
  หมายถึง ฝี, หัวฝี
 54. พระราชดำรัสสั่ง
  หมายถึง คำสั่ง
 55. พระราชดำริ
  หมายถึง ความคิด
 56. พระราชทาน
  หมายถึง ให้
 57. พระราชนัดดา
  หมายถึง หลานชายหรือหลานสาว
 58. พระราชบัญชา
  หมายถึง คำสั่ง
 59. พระราชบัณฑูร
  หมายถึง คำสั่ง
 60. พระราชปฏิสันถาร
  หมายถึง คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ
 61. พระราชปนัดดา
  หมายถึง เหลน
 62. พระราชวินิจฉัย
  หมายถึง คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย
 63. พระราชหัตถเลขา พระราชสาส์น ลายพระหัตถ์
  หมายถึง จดหมาย
 64. พระราชอาสน์, พระเก้าอี้
  หมายถึง ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้
 65. พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์
  หมายถึง คำสั่ง
 66. พระราชโองการ
  หมายถึง คำสั่ง
 67. พระวักกะ
  หมายถึง ไต (โบราณว่าม้าม)
 68. พระวาโย
  หมายถึง ลม
 69. พระสลา
  หมายถึง หมาก
 70. พระสุณิสา
  หมายถึง ลูกสะใภ้
 71. พระสุธารส
  หมายถึง น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม
 72. พระหนุ
  หมายถึง คาง
 73. พระหัตถ์
  หมายถึง มือ
 74. พระอนุชา
  หมายถึง น้องชาย
 75. พระอังสา
  หมายถึง บ่า ไหล่
 76. พระอัยกา
  หมายถึง ปู่หรือตา
 77. พระอุทร
  หมายถึง ท้อง
 78. พระเกศา , พระเกศ, พระศก
  หมายถึง เส้นผม
 79. พระเขนย
  หมายถึง หมอนหนุน
 80. พระเชษฐภคินี
  หมายถึง พี่สาว
 81. พระเชษฐา
  หมายถึง พี่ชาย
 82. พระเพลา
  หมายถึง ขา ตัก
 83. พระเมตตา
  หมายถึง เมตตา
 84. พระเศียร
  หมายถึง หัว, ศีรษะ
 85. พระเสโท
  หมายถึง เหงื่อ
 86. พระแท่นบรรทม
  หมายถึง เตียงนอน
 87. พระแสง
  หมายถึง ศัสตราวุธ
 88. พระโลมา
  หมายถึง ขน
 89. พระโอษฐ์
  หมายถึง ปาก
 90. พระโอสถ
  หมายถึง ยารักษาโรค
 91. พานหมากเสวย
  หมายถึง พานหมาก
 92. รัดพระองค์
  หมายถึง เข็มขัด
 93. ลิขิต
  หมายถึง จดหมาย
 94. ลูกไม้
  หมายถึง ผลไม้
 95. สนพระทัย
  หมายถึง สนใจ
 96. สนพระราชหฤทัย
  หมายถึง สนใจ
 97. เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร
  หมายถึง ของกิน
 98. เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง
  หมายถึง พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย
 99. เพล
  หมายถึง เวลาฉันอาหารกลางวัน
 100. เสด็จประพาส
  หมายถึง ไปเที่ยว

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำราชาศัพท์ทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำราชาศัพท์ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน