คำราชาศัพท์ หมวด ส

คำราชาศัพท์ หมวด ส ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

รวมคำราชาศัพท์ หมวด ส

คำราชาศัพท์ หมวด ส ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. สดับ
  หมายถึง ฟังอย่างตั้งใจ
 2. สดัปกรณ์, สดับปกรณ์
  หมายถึง ก. บังสุกุล น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุบันใช้เฉพาะเจ้านาย
 3. สนพระทัย
  หมายถึง สนใจ
 4. สนพระราชหฤทัย
  หมายถึง สนใจ
 5. สมภพ
  หมายถึง เกิด
 6. สมเด็จพระบรมราชชนนี,สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  หมายถึง แม่ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึง แม่ ที่เป็นสมเด็จพระบรมราชินีหรือเทียบเท่าสมเด็จพระบรมราชินี
 7. สมเด็จพระบรมเชษฐาธิบดี
  หมายถึง พี่ชาย ที่ทรงพระอิสริยศักดิ์สูงเป็นพิเศษของพระมหากษัตริย์
 8. สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
  หมายถึง พี่ชาย (ที่เป็นพระมหากษัตริย์) ของพระมหากษัตริย์
 9. สมเด็จพระราชชนนี
  หมายถึง แม่ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หมายถึงแม่ ที่เป็นเจ้านายที่ทรงอิสริยศักดิ์สูง
 10. สมเด็จพระราชโสทรานุชา
  หมายถึง น้องชายร่วมท้องของพระมหากษัตริย์
 11. สมเด็จพระอนุชาธิราช
  หมายถึง น้องชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์และสมมติขึ้นเป็นรัชทายาทผู้จะสืบราชสันตติวงศ์
 12. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ,สมเด็จพระอนุชา
  หมายถึง น้องชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
 13. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
  หมายถึง พี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
 14. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ,สมเด็จพระเชษฐา
  หมายถึง พี่ชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
 15. สมเด็จพระเชษฐภคินี
  หมายถึง พี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
 16. สมเด็จพระโสทรเชษฐภาดา,สมเด็จพระโสทรเชษฐา
  หมายถึง พี่ชายร่วมท้อง ของพระมหากษัตริย์
 17. สมโภช
  หมายถึง งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง
 18. สมโภช
  หมายถึง ฉลอง
 19. สรงน้ำ
  หมายถึง อาบน้ำ
 20. สรงน้ำ
  หมายถึง อาบน้ำ
 21. สรงพระพักตร์
  หมายถึง ล้างหน้า
 22. สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย
  หมายถึง สร้อยข้อมือ
 23. สร้อยพระศอ
  หมายถึง สร้อยคอ
 24. สร้อยพระศอ ฉลองพระศอ
  หมายถึง สร้อยคอ
 25. สลากภัต
  หมายถึง อาหารถวายพระด้วยสลาก
 26. สวมหมวก
  หมายถึง ใส่หมวก
 27. สวรรคต
  หมายถึง ตาย
 28. สองคู่
  หมายถึง สี่ตัว
 29. สองพันแปดร้อยเส้น
  หมายถึง เจ็ดโยชน์
 30. สักการะ
  หมายถึง ไหว้(ใช้กับพระสงฆ์)
 31. สัตว์ถ่ายมูล
  หมายถึง สัตว์ขี้
 32. สัตว์ออกลูก
  หมายถึง สัตว์ตกลูก
 33. สันพระนาสิก , สันพระนาสา
  หมายถึง สันจมูก
 34. สายพระสกุล
  หมายถึง สายรก
 35. สายสูตร
  หมายถึง เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น
 36. สีผึ้ง
  หมายถึง ขี้ผึ้ง
 37. สี่ครั้ง
  หมายถึง สี่หน
 38. สี่คู่
  หมายถึง แปดตัว
 39. สุกร
  หมายถึง หมู
 40. สุนัข
  หมายถึง หมา
 41. สุบรรณ
  หมายถึง ครุฑ หรือ พญาแห่งนกในนิยาย
 42. เสด็จ
  หมายถึง ไป
 43. เสด็จนิวัต
  หมายถึง กลับ
 44. เสด็จนิวัติ
  หมายถึง เดินทางกลับ
 45. เสด็จประพาส
  หมายถึง ไปเที่ยว
 46. เสด็จพระราชดำเนิน
  หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ
 47. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
  หมายถึง เยี่ยม
 48. เสด็จพระราชสมภพ
  หมายถึง เกิด
 49. เสด็จลง
  หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ
 50. เสด็จแปรพระราชฐาน
  หมายถึง ย้ายที่อยู่
 51. เสนาสนะ
  หมายถึง สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย
 52. เสวย
  หมายถึง รับประทาน, กิน
 53. เสวย (พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชวงศ์)
  หมายถึง กิน
 54. เสวยพระโอสถ
  หมายถึง กินยา
 55. เส้นพระเจ้า
  หมายถึง เส้นผมของพระมหากษัตริย์
 56. เส้นพระโลหิต
  หมายถึง เส้นเลือด
 57. เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต
  หมายถึง เส้นเลือด หลอดเลือด

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ หมวด ส"