คำราชาศัพท์ หมวด ศ

คำราชาศัพท์ หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

รวมคำราชาศัพท์ หมวด ศ

คำราชาศัพท์ หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ศิลา
  หมายถึง หิน
 2. ศีรษะ
  หมายถึง หัวมนุษย์
 3. ศีรษะคน
  หมายถึง หัวคน
 4. เศียร
  หมายถึง หัว(ใช้กับพระ)

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ หมวด ศ"