คำราชาศัพท์ หมวด ล

คำราชาศัพท์ หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

รวมคำราชาศัพท์ หมวด ล

คำราชาศัพท์ หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ลงพระปรมาภิไธย
  หมายถึง เซ็นชื้อ
 2. ลงพระปรมาภิไธย
  หมายถึง ลงชื่อ
 3. ลงพระราชอาญา
  หมายถึง ลงโทษ
 4. ลั่นกุญแจ
  หมายถึง ใส่กุญแจ
 5. ลั่นทม
  หมายถึง ดอกลั่นทม
 6. ลาดพระที่
  หมายถึง ผ้าปูที่นอน
 7. ลาดพระบาท
  หมายถึง พรมปูทางเดิน
 8. ลาสิกขา
  หมายถึง สึก หรือลาออกจากความเป็นภิกษุ สามเณร
 9. ลำพระศอ
  หมายถึง ลำคอ
 10. ลิขิต
  หมายถึง จดหมาย
 11. ลูกไม้
  หมายถึง ผลไม้
 12. ล้ม
  หมายถึง สัตว์ใหญ่ตาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ หมวด ล"