คำราชาศัพท์ หมวด ช

คำราชาศัพท์ หมวด ช ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

รวมคำราชาศัพท์ หมวด ช

คำราชาศัพท์ หมวด ช ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ชัลลุกะ, ชัลลุกา
  หมายถึง ปลิง
 2. ชัลลุกา
  หมายถึง ปลิง
 3. ชัลลุกา, ชัลลุกะ
  หมายถึง ปลิง
 4. ชามชำระพระหัตถ์
  หมายถึง ชามล้างมือ
 5. ชามเครื่องต้น
  หมายถึง ชามอาหาร
 6. ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น
  หมายถึง ถ้วยชาม
 7. ชำระพระทนต์
  หมายถึง แปรงฟัน
 8. ชำระพระหัตถ์
  หมายถึง ล้างมือ
 9. ช่องพระนาสิก
  หมายถึง ช่องจมูก
 10. ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ
  หมายถึง ช่องหู
 11. ช้าง 2 ช้าง
  หมายถึง ช้างหลวง 2 ตัว
 12. ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก
  หมายถึง ช้าง 2 ตัว
 13. ช้าง 2 ตัว
  หมายถึง ช้างอยู่ป่า 2 ตัว
 14. ช้าง 2 เชือก
  หมายถึง ช้างบ้าน 2 ตัว
 15. ช้างนรการ
  หมายถึง ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)
 16. ช้างแม่หนัก
  หมายถึง ช้างแม่แปรก

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ หมวด ช"