คำราชาศัพท์ หมวด ฉ

คำราชาศัพท์ หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ

รวมคำราชาศัพท์ หมวด ฉ

คำราชาศัพท์ หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก คำราชาศัพท์ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฉลองพระบาท
  หมายถึง รองเท้า (พระเจ้าแผ่นดิน)
 2. ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์
  หมายถึง ไม้เกาหลัง
 3. ฉลองพระหัตถ์ช้อน
  หมายถึง ช้อน
 4. ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ
  หมายถึง ตะเกียบ
 5. ฉลองพระหัตถ์ส้อม
  หมายถึง ส้อม
 6. ฉลองพระองค์
  หมายถึง เสื้อ เสื้อผ้า ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ถ้าจะระบุชุดหรือแบบก็เติมคำลงต่อท้าย เช่น ฉลองพระองค์เครื่องแบบ ฉลองพระองค์ชุดลำลอง
 7. ฉลองพระองค์
  หมายถึง เสื้อผ้า
 8. ฉลองพระองค์กระโปรง
  หมายถึง กระโปรง
 9. ฉลองพระเนตร
  หมายถึง แว่นตา
 10. ฉลองได
  หมายถึง ไม้เกาหลัง มีลักษณนามเป็น องค์
 11. ฉัน
  หมายถึง รับประทาน
 12. ฉัน(ใช้กับพระสงฆ์)
  หมายถึง กิน
 13. ฉายพระฉายาลักษณ์ / ฉายพระรูป / ทรงฉายพระรูป
  หมายถึง ถ่ายรูป

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำราชาศัพท์ หมวด ฉ"