คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย
คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ คืออะไร?

คําราชาศัพท์ หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช และพระภิกษุที่เป็นพระราชวงศ์

 

คําราชาศัพท์ สำคัญอย่างไร?

คําราชาศัพท์ ถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาไทยในการใช้คำสุภาพให้เหมาะสมตามชั้นฐานะของบุคคล ยศถา หรือบรรดาศักดิ์

 

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คืออะไร?

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย เป็นหมวดหมู่หนึ่งของคำราชาศัพท์ เพื่อใช้เรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนคำศัพท์ธรรมดาที่คนทั่วไปใช้เรียกกัน โดยคำราชาศัพท์หมวดร่างกายส่วนใหญ่ จะเป็นศัพท์ที่รับมาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร เป็นต้น โดยนำมาประสมคำและความหมาย จนกลายเป็น "คำราชาศัพท์" ในภาษาไทย ซึ่งหลาย ๆ คำ อาจมีการเขียนและการอ่านที่จำเป็นต้องจดจำไว้เฉพาะ ที่เราอาจจะเจอคำราชาศัพท์หมวดร่างกายเหล่านี้ได้ในข้อสอบ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ อีกมาก ศึกษาไว้จะได้รู้ว่าหมายถึงอะไร

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย มีทั้งศัพท์ที่ใช้เรียกอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย อาจมีทั้งคำที่พบเจอได้บ่อยครั้ง รวมถึงคำที่ไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไร แต่การรู้จักและเข้าใจคำราชาศัพท์เหล่านี้ จะช่วยให้เราเข้าใจระดับภาษาของการใช้ภาษาไทยได้มากขึ้น เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

รวมคําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ที่พบเห็นบ่อย ๆ ทั้งหมด 100 คำ เรียงลำดับตามตำแหน่งของร่างกาย ดังนี้

 1. พระชีพจร หมายถึง ชีพจร
 2. พระธมนี หมายถึง เส้นประสาท
 3. พระโลมา หมายถึง ขน
 4. พระเสโท หมายถึง เหงื่อ
 5. พระเสมหะ หมายถึง เสลด
 6. พระอัฐิ หมายถึง กระดูก
 7. พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร หมายถึง น้ำตา
 8. เส้นพระโลหิต หมายถึง เส้นเลือด
 9. เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต หมายถึง เส้นเลือด หลอดเลือด
 10. หลอดพระวาโย หมายถึง หลอดลม
 11. พระเศียร หมายถึง หัว, ศีรษะ
 12. พระสิรัฐิ , พระสีสกฏาหะ หมายถึง กะโหลกศีรษะ กะโหลกพระเศียร
 13. เส้นพระเจ้า, พระเกศา , พระเกศ, พระศก หมายถึง เส้นผม
 14. พระพักตร์ หมายถึง ใบหน้า
 15. พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก
 16. ผิวพระพักตร์, พระราศี หมายถึง ผิวหน้า
 17. พระขนง , พระภมู หมายถึง คิ้ว
 18. พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ หมายถึง ดวงตา
 19. พระปราง หมายถึง แก้ม
 20. พระโลมจักษุ , ขนพระเนตร หมายถึง ขนตา
 21. ม่านพระเนตร หมายถึง ม่านตา
 22. ขอบพระเนตร หมายถึง ขอบตา
 23. พระเขฬะ หมายถึง น้ำลาย
 24. พระกรรณ หมายถึง หู ใบหู
 25. ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ หมายถึง ช่องหู
 26. ช่องพระนาสิก หมายถึง ช่องจมูก
 27. พระนาสิก , พระนาสา หมายถึง จมูก
 28. พระทาฐิกะ , พระทาฒิกะ หมายถึง เครา หนวดที่คาง
 29. พระมัสสุ หมายถึง หนวด
 30. พระโลมนาสิก , ขนพระนาสิก หมายถึง ขนจมูก
 31. พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก
 32. พระโอษฐ์ หมายถึง ริมฝีปาก
 33. พระกราม หมายถึง ฟันกราม
 34. ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร
 35. ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา หมายถึง ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น
 36. พระทนต์ หมายถึง ฟัน
 37. พระชิวหา หมายถึง ลิ้น
 38. พระทันตมังสะ , พระทันตมังสา หมายถึง เหงือก
 39. พระหนุ หมายถึง คาง
 40. พระคีวัฐิ หมายถึง กระดูกคอ
 41. พระศอ หมายถึง คอ
 42. ลำพระศอ หมายถึง ลำคอ
 43. พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง ผิวกาย
 44. กล้ามพระมังสา หมายถึง กล้ามเนื้อ
 45. พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
 46. พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า
 47. พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้
 48. พระกัประ หมายถึง ข้อศอก
 49. พระพาหา, พระพาหุ หมายถึง แขน
 50. พระกร หมายถึง ปลายแขน
 51. พระกโบระ หมายถึง ข้อศอก
 52. ฝ่าพระหัตถ์ หมายถึง ฝ่ามือ
 53. ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพ หมายถึง ข้อนิ้วมือ
 54. ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ
 55. หลังพระหัตถ์ หมายถึง หลังมือ
 56. พระหัตถ์ หมายถึง มือ
 57. พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์ หมายถึง นิ้วมือ
 58. พระอังคุฐ หมายถึง นิ้วหัวแม่มือ
 59. พระดัชนี หมายถึง นิ้วชี้
 60. พระมัชฌิมา หมายถึง นิ้วกลาง
 61. พระอนามิกา หมายถึง นิ้วนาง
 62. พระกนิษฐา หมายถึง นิ้วก้อย
 63. พระนขา , พระกรชะ หมายถึง เล็บ
 64. พระปฤษฏางค์ , พระขนอง หมายถึง หลัง
 65. พระปิฐิกัณฐกัฐิ หมายถึง กระดูกสันหลัง
 66. พระอุระ , พระทรวง หมายถึง อก
 67. พระถัน , พระเต้า, พระปโยธร หมายถึง เต้านม
 68. พระอุทร หมายถึง ท้อง
 69. พระปัปผาสะ หมายถึง ปอด
 70. พระปิตตะ หมายถึง ดี น้ำดี
 71. พระปิหกะ หมายถึง ม้าม (โบราณว่าไต)
 72. พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) หมายถึง ตับ
 73. พระวักกะ หมายถึง ไต (โบราณว่าม้าม)
 74. พระวัตถิ หมายถึง กระเพาะปัสสาวะ
 75. พระหทัย , พระกมล หมายถึง หัวใจ
 76. พระกิโลมกะ หมายถึง พังผืด
 77. กล่องพระสกุล หมายถึง มดลูกร
 78. พระอัณฑะ หมายถึง ลูกอัณฑะ
 79. พระอันตคุณ หมายถึง ไส้น้อย, ไส้ทบ
 80. พระกุญชะ หมายถึง ไส้พุง
 81. พระอันตะ หมายถึง ไส้ใหญ่
 82. พระนหารู หมายถึง เส้น เอ็น
 83. พระผาสุกัฐิ หมายถึง กระดูกซี่โครง
 84. พระกฤษฎี , บั้นพระองค์, พระกฏิ หมายถึง สะเอว เอว
 85. พระโสณี หมายถึง ตะโพก
 86. พระนาภี หมายถึง สะดือ ท้อง
 87. พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง
 88. เวจมรรค หมายถึง ทวารหนัก
 89. พระที่นั่ง หมายถึง ก้น ที่นั่งทับ
 90. พระเพลา หมายถึง ขา ตัก
 91. พระอูรุ หมายถึง ต้นขา โคนขา ขาอ่อน
 92. หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง
 93. พระชานุ หมายถึง เข่า
 94. พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง
 95. พระบาท หมายถึง เท้า
 96. พระปาทัฐิ หมายถึง กระดูกเท้า
 97. ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า
 98. ฝ่าพระบาท หมายถึง ฝ่าเท้า
 99. หลังพระบาท หมายถึง หลังเท้า
 100. นิ้วพระบาท หมายถึง นิ้วเท้า

 


แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ที่เห็นในบทความนี้จะเป็นเพียง 100 คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ที่พบเห็นบ่อย ๆ มาเป็นตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์เท่านั้น ไว้มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยับทักษะความรู้ภาษาไทยของเราให้ดีเยี่ยมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ

 รู้หรือไม่?

 1. คําราชาศัพท์ คืออะไร?

  คําราชาศัพท์ หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช และพระภิกษุที่เป็นพระราชวงศ์

 2. คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย คืออะไร?

  คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย เป็นหมวดหมู่หนึ่งของคำราชาศัพท์ เพื่อใช้เรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนคำศัพท์ธรรมดาที่คนทั่วไปใช้เรียกกัน


คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "คำราชาศัพท์"