เกี่ยวกับเรา - About us มารู้จักเราให้มากขึ้น

มาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมนิดนึงนะ

คำราชาศัพท์?

คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของภาษาไทย โดยเฉพาะ


เกิดเป็นเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา เหตุเพราะอยากแยกกลุ่มและคัดเนื้อหาให้เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ ไม่ต้องปะปนกันให้ค้นหาลำบากในเว็บไซต์หลัก

แต่เนื้อหาที่อัดแน่นนั้นก็ยังสามารถค้นหาและอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์หลักเช่นเดิม

เป็นส่วนหนึ่งของ website

wordyguru.com


Contact Us

If you have more any questions, please contact us. by sending email to contact[at]kintstudio.com